Φρούριο της Καβάλας

05 Ιούνιος 2017
Φρούριο της Καβάλας

Φρούριο της Καβάλας

ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ»